Aortic StENOSIS - בעית לב בכלבים, הגדרות וטיפול

הגדרה:

 • חסימה של זרימת הדם מהחדר השמאלי

 • נפוץ בכלבים,לרב מופיע כרקמה נורמלית מתחת למסתם האורטה . לעיתים נדירות משולב עם בעיית מבנה במסתם המטראלי.

 • נדיר בחתולים

בעית לב בכלבים
בעית לב בכלבים

גורמים:

תורשתי, דומיננטי.


פתופיזיולוגיה:

 • החסימה של יציאת הדם מהחדר גורמת לעליה בלחץ בחדר השמאלי (PRESSURE OVERLOAD) :   החדר מגיב בעליה בלחץ בזמן התכווצות החדר השמאלי כדי להוציא את הדם דרך ההיצרות הגורם להתעבות של דופן חדר שמאל.(בכדי להקטין את הלחץ על דפנות החדר)


קיימת התאמה בין הפרש הלחצים בין החדר לאורטה בזמן סיסטולה לבין חומרת המחלה:

 • הפרש לחצים (החדר גדול מהאורטה ) קטן מ50 mmHg – מחלה קלה

 • הפרש לחצים בין 50-100 mmHg- מחלה בינונית

 • הפרש לחצים גדול מ100 mmHg- מחלה חמורה

 • לרב משנית מתרחש איסכמיה של שריר הלב (עליה בצורך בחמצן בזמן שהפרפוזיה יורדת) אריתמיות חדריות.

 • החזר דם דרך המסתם האורטאלי AORTIC    REGURGTATION   וכן דרך המסתם המיטראלי MITRAL REGURGITATION.

 Aortic valve endocarditis- זיהום חיידקי של המסתם

 •  CONGESTIVE HEART FAILURE  או LOW CARDIAC OUTPUT

המחלה היא פרוגרסיבית.


:Signalment

לרב כלבים מגזעים גדולים (ניופאולנד,גולדן,רוטווילר,בוקסר,רוה גרמני).


סימנים קליניים:

פגיעה קלה גורמת לתחלואה קלה ( לרב אסיפטומטיטית )

פגיעה בינונית עד קשה, הסימנים : Excrcice intolerance -

- חולשה של רגלים אחוריות

- מוות אקוטי (עקב אריתמיות לרב)

- כשל לב שמאלי (שיעול, דיספניה)

3.    אנדוקרטיטיס (חום ,אנורקסיה ,עייפות)


בדיקה פיזיקאלית:

מחלה קלה-

רשרוש סיסטולי

 בעיקר נשמע בleft base (קאודאלית ונטראלית למסתם האורטאלי) עם הקרנה חלשה לצד ימין. הרשרוש הוא משתנה בעוצמתו cresento-decresento.   מדורג קל עד בינוני Grade 1-3/6.  

·     הדופק הפמוראלי נורמלי.


מחלה בינונית עד קשה –

·    רשרוש סיסטולי (בכל הכלבים)

נשמע left and right heart base .עם הקרנה נרחבת קידמית ללב, מעליו, צד ימין,ואף לכיוון הראש.

הרשרוש הוא משתנה בעוצמתו .cresento-decresento.


מדורג קשה עד בינוני Grade 4-6/6

(באותו מקום באופן נדיר ניתן לשמוע רשרוש דיאסטולי של החזר הדם מהאורטה לחדר )

·       נשמע לעיתיםLeft apex  רשרוש הולוסיסטולי עקב מיטראל רגורגיטאניון.

·       דופק פמוראלי חלש ומאחר.


צילומי בית חזה:

שינויים בצילום נראה רק במחלה קשה – בינונית- הגדלה של חדר שמאל , הגדלה של העליה השמאלית (דחיקה של קנה ) ,בצילום לטראל הגדלה של האורטה לאחר ההיצרות לשינוי צורת הלב בחלקו הקידמי.

בכשל לב – יהיה בצקת פריהילאר , גודש של כלי הדם הפולמונארים.


אקג:

1.   עדות להגדלה של חדר שמאל- גלי R גדולים מ 3 MV (כלב) או גדולים מ0.9 MV   חתול.

2. מהי HR


אקו:

במחלה קלה-לעיתים לא נראה כלום . לעיתים קצב זרימת הדם מחדר שמאל גבוהה מ2.2 m/sc

במחלה קשה- בינונית-נראה לקות מתחת למסתם האורטאלי,היפרפלאזיה של חדר שמאל, הרחבה של האורטה לאחר ההיצרות,היפראקויות של שריר הלב השמאלי עקב פיברוזיס,בדופלר- עליה בגרדיאנט של הלחץ הסיסטולי בין חדר שמאל לאורטה


אבחנה מבדלת:

 • רשרוש-רשרוש פיזיולוגי (האבחנה באקו לא יהיה שינוי בקצב הזרימה)

 • Pulmonic stenosis- (האבחנה ע"י מיקום הרשרוש , בגזעים אחרים ,גורם לתחלואה של צד ימין של הלב )

טיפול:

מניעה של הרבעה עם כלבים חולים.

מתן אנטיביטיקה מנעתית כשנדרש טיפול תרופתי-הגבלת אימון, בטא בלוקר- (במקרה של עילפון ללא כשל לב, עם גרדיאנט לחצים מעל 100, שינויים משמעותיים באקג ST-T, או אריתמיות )ATENOLOL במינון 12.5-50 מ"ג לק"ג לפה BID .

במקרה של כשל לב-מתן פורוסומיד, דיגוקסין, הגבלת מלח .

צריך להזהר במתן ACE INHIBITORS באנדוקרדיטיס- אנטיביטיקה על סמך תרבית ורגישות.


ניטור:

אקג כל 6 חודשים.

© כל הזכויות שמורות לכותבי המאמר: ד"ר זרצקי את עמיאל

59 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול